Podpisanie umowy z Wykonawcą

W połowie listopada 2014 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Projekt i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Brzeskiej w ramach projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę, którym zostało konsorcjum firm: NAUTILUS Sp. z o.o. z Warszawy  oraz BUDEXPOL  Sp. z o.o. z Sierpca. Dnia 27.11.2014 r. podpisano umowę na wykonanie zadania.

 

Wartość umowy to prawie 8,5 mln zł brutto.

 

Wykonawca:

„NAUTILUS” Sp. z o.o.

01-100 Warszawa

ul. Strąkowa 15A – Lider Konsorcjum Firm

BUDEXPOL  Sp. z o.o.

09-200 Sierpc

ul. Przemysłowa 50 – Partner Konsorcjum Firm

 

 

Podpisanie umowy z Wykonawcą w siedzibie PUK 27.11.2014 r.
Podpisanie umowy z Wykonawcą w siedzibie PUK 27.11.2014 r.