Kontakty

  • Odpowiedzialny za wdrożenie i realizację przedsięwzięcia, tzw. Jednostka Realizująca Projekt ( JRP)
  • W skład zespołu wchodzą: 
    • Pełnomocnik ds. Realizacji  Projektu (MAO) - Piotr Biernacki,
    • inspektor budowlany zatrudniony do nadzoru technicznego projektu - firma KOINSTAL,
    • specjalista ds. technicznych - Jarosław Domański,
    • osoba odpowiedzialna za sprawozdawczość i rozliczanie - Angelika Nowak.