Inwestycja w liczbach

 

Nr zadania

Nazwa zadania

Wartość brutto zadania (zł)

Wartość netto zadania (zł)

Stan zaawansowania

1

Modernizacja SUW

1 701 892,59

1 383 652,51

Zadanie zakończone

1a

Zbiornik retencyjny

230 510,31

187 406,76

Zadanie zakończone

2

Modernizacja oczyszczalni ścieków

8 493 519,00

6 905 300,00

Zadanie w trakcie realizacji

3

Zakup środków trwałych - samochodu specjalistycznego do eksploatacji sieci

138 830,00

112 869,92

Zadanie zakończone

4

Zakup środków trwałych - wyposażenia do eksploatacji sieci

27 163,38

22 084,05

Zadanie zakończone

5

Zakup wartości niematerialnych i prawnych

184 500,00

150 000,00

Zadanie do realizacji
w czerwcu 2015

6

Promocja projektu

46 555,50

37 850,00

Zadanie w trakcie realizacji

7

Studium Wykonalności

41 820,00

34 000,00

Zadanie zakończone

8

Świadczenie usługi nadzoru budowlanego

79 950,00

65 000,00

Zadanie w trakcie realizacji

9

Opracowanie analiz, ekspertyz

46 740,00

38 000,00

Zadanie w trakcie realizacji

10

Rezerwa inwestycyjna

0,00

0,00

Zadanie zakończone

11

Koszty JRP

75 641,25

68 776,78

Zadanie w trakcie realizacji