Etapy modernizacji oczyszczalni ścieków

  • ETAP I: budowa węzła oczyszczania mechanicznego oraz stacji zlewczej w nowym budynku technicznym, w tym czasie kierowanie ścieków bezpośrednio do ciągu oczyszczania. Wykonanie pompowni lokalnej dla ścieków dowożonych i powstających na terenie obiektu w części istniejącego reaktora. Wykonanie zbiornika magazynowego osadu dowożonego w części istniejącego reaktora. Budowa nowej komory reakcji SBR o objętości czynnej ok. 960 m3 równolegle remont i przebudowa obecnie niewykorzystywanej komory o objętości 960 m3. Wykonanie komór wylotowych dla realizowanych komór SBR – podłączenie do istniejącego kanału zrzutowego. Realizacja stacji dmuchaw i wyposażenie na potrzeby wykonanych dwóch reaktorów SBR. Uruchomienie węzła mechanicznego oczyszczania oraz okresowe kierowanie ścieków oczyszczonych mechanicznie do 2 reaktorów SBR oraz do istniejącego ciągu oczyszczania z wyłączeniem jednej komory napowietrzania z ruchu. 
  • ETAP II: przebudowa istniejącej wyłączonej komory napowietrzania na kolejny reaktor SBR, wykonanie komory wylotowej i podłączenie do stacji dmuchaw. Wyłączenie z eksploatacji komory defosfatacji i wykonanie w niej zbiornika buforowego zapasowego. Uruchomienie układu oczyszczania ze zbiornikiem buforowym i 3 reaktorami SBR. 
  • ETAP III: Przebudowa komory napowietrzania na kolejny reaktor SBR, osadnika wtórnego na zbiornik buforowy podstawowy oraz komory denitryfikacji na komorę tlenowej stabilizacji osadu i zagęszczania. Wykonanie komory wylotowej przy wykonanym reaktorze SBR i podłączenie do stacji dmuchaw. 
  • Powstające w etapie III osady kierować bezpośrednio do otwartej komory fermentacji. Po wykonaniu pełnego etapu III osady kierować do stabilizacji tlenowej i wyłączyć z eksploatacji otwartą komorę fermentacji.