Ważne linki

Portal Unii Europejskiej

www.europa.eu.int

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

www.mrr.gov.pl

 

Ministerstwo Środowiska

www.mos.gov.pl

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

www.nfosigw.gov.pl

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

www.wfos.lublin.pl

 

Ministerstwo Finansów

www.mf.gov.pl

 

Serwis dotyczący Funduszu Spójności

www.funduszspojnosci.gov.pl

 

Serwis dotyczący Funduszy Strukturalnych

www.funduszestrukturalne.gov.pl

 

Portal Funduszy Europejskich

www.pois.gov.pl