SPOTKANIE Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA PROJEKTU pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”

W spotkaniu zorganizowanym 18.11.2016 r. na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. uczestniczyło około 100 osób z terenu miasta Międzyrzec Podlaski i okolicznych gmin, w tym przedstawiciele lokalnych władz w osobach: Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski – Pana Zbigniewa Kota, Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski – Pana Krzysztofa Adamowicza, Kierownika Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej – Pana Andrzeja Marciniuka, Starosty Bialskiego – Pana Mariusza Filipiuka, radnych powiatowych, miejskich i gminnych, Dyrekcji Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim oraz Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy Oddziału Zamiejscowego w Międzyrzecu Podlaskim. Obecni również byli przedstawiciele wykonawcy modernizacji: konsorcjum firm NAUTILUS Sp. z o.o. z Warszawy oraz BUDEXPOL Sp. z o.o. z Sierpca.

Zwiastun filmu prezentującego postęp prac modernizacyjnych na oczyszczalni ścieków w Międzyrzecu Podlaskim

Prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków przy ul. Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim zmierzają ku końcowi. Modernizacja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”. Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Przy tej okazji powstaje również film poświęcony metamorfozie międzyrzeckiej oczyszczalni. To, co można obejrzeć w tym momencie, jest jedynie zwiastunem większej całości.

Postęp w pracach modernizacyjnych

W minionym tygodniu (17-21.08.2015 r.) zapoczątkowano procesy technologiczne w dwóch reaktorach SBR. Nadal wpracowywuje się osad czynny, a jakość oczyszczanych i odprowadzanych ścieków do rzeki Krzna poprawia się.              Ścieki spływające z miasta w celu mechanicznego oczyszczenia przepływają już przez kratę rzadką,  następnie trafiają do sitopiaskowników, w których pozbawiane są piasku oraz mechanicznych zanieczyszczeń, by kolejno zostały zgromadzone w zbiorniku buforowym, skąd porcjowo dostarczane są do dwóch pracujących zbiorników.

NOWY CIĄG TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Informujemy, że uruchamiany jest nowy ciąg technologiczny na oczyszczalni ścieków. Dn. 07.08.2015 rozpoczęło się napełnianie komór, w których zachodzą biologiczne procesy oczyszczania. Przewidujemy, że pełną wydajność komory uzyskają w ciągu tygodnia. W tym czasie w komorach wpracowywany będzie osad czynny. Z każdym dniem działania nowych komór jakość ścieków odprowadzanych do rzeki Krzna będzie się poprawiała, ponieważ odciążony zostanie dotychczasowy ciąg oczyszczania.