Postęp w pracach modernizacyjnych

W minionym tygodniu (17-21.08.2015 r.) zapoczątkowano procesy technologiczne w dwóch reaktorach SBR. Nadal wpracowywuje się osad czynny, a jakość oczyszczanych i odprowadzanych ścieków do rzeki Krzna poprawia się.              Ścieki spływające z miasta w celu mechanicznego oczyszczenia przepływają już przez kratę rzadką,  następnie trafiają do sitopiaskowników, w których pozbawiane są piasku oraz mechanicznych zanieczyszczeń, by kolejno zostały zgromadzone w zbiorniku buforowym, skąd porcjowo dostarczane są do dwóch pracujących zbiorników.

  Poniżej kilka zdjęć prezentujących postęp prac modernizacyjnych.