Ruszyły prace budowlane

Pod koniec kwietnia po uprawomocnieniu się pozwolenia ruszyły prace budowlane. Na chwilę obecną trwają prace remontowe na terenie pompowni głównej ścieków zlokalizowanej przy ulicy Podłęcznej ( za cmentarzem żydowskim). Już zostały wymienione okna, drzwi, budynki stacji trafo i pompowni głównej zyskały nową elewację, a wnętrze budynków zyskuje nowy wygląd.

 

 

Podpisanie umowy z Wykonawcą

W połowie listopada 2014 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Projekt i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Brzeskiej w ramach projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę, którym zostało konsorcjum firm: NAUTILUS Sp. z o.o. z Warszawy  oraz BUDEXPOL  Sp. z o.o. z Sierpca. Dnia 27.11.2014 r. podpisano umowę na wykonanie zadania.

Umowa z WFOŚiGW

23 lipca 2014 r. została zawarta umowa nr POIS.01.01.00-00-019/14-00 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 na realizację projektu  „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”