KOMUNIKAT

W związku z zapytaniami mieszkańców dotyczących oddziaływania oczyszczalni na środowisko informujemy, że pojawiające się uciążliwości zapachowe oraz niepełne oczyszczanie ścieków komunalnych odpływających do rzeki Krzny spowodowane są pracami modernizacyjnymi na oczyszczalni.

Około 07.08.2015 r. planowane jest uruchomienie dwóch nowych komór SBR, które przejmą dopływający ładunek zanieczyszczeń. Efektywność procesów oczyszczania zostanie zwiększona, a wystarczające natlenienie ścieków wyeliminuje uciążliwości zapachowe.

Konferencja prasowa 21.05.2015 r.

21 maja 2015 r. na terenie Stacji Uzdatniania Wody (ul. Brzeska 91) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim  o godzinie 11:00 odbyła się konferencja prasowa poświęcona realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.